Nasze produkty

 Zawiesia z lin stalowych: 

jednocięgnowe

dwucięgnowe

czterocięgnowe

jednopętlowe

dwupętlowe

o obwodzie zamkniętym

 Zawiesia łańcuchowe: 

jednocięgnowe

dwucięgnowe

czterocięgnowe

dwupętlowe

o obwodzie zamkniętym
Zawiesia czterocięgnowe z lin stalowych
ogólnego przeznaczenia wg. normy EN-13414-1
z cięgnami typu F
i odmianach w zależności od wyposażenia pętli:

Odmiany:

F - z cięgnami zakończonymi pętlami bez wyposażenia

FK - z cięgnami zakończonymi pętlami wyposażonymi w kausze

FKs - z cięgnami zakończonymi pętlami wyposażonymi w kausze i szakle

FKh - z cięgnami zakończonymi pętlami wyposażonymi w kausze i haki

FKsh - z cięgnami zakończonymi pętlami wyposażonymi w kausze, szakle i haki

 Przykładowe oznaczenie:
 4ZLFKsh 3,3-3,0m

 4ZL -zawiesie czterocięgnowe
 FKsh - odmiana
 3,3 - udźwig (T)
 3,0 - długość L=m
 W - klasa cięgna (lina o Rm=1770 MPa)
 g - lina z drutu ocynkowanego


Tabela dopuszczalnych obciążeń

Średnica liny
8
10
11
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
Wielkość 1,50 2,25 2,70 3,30 3,85 4,35 5,65 7,20 9,00 11,0 13,5 15,0 18,0 23,5 29,0
Dopuszczalne obciążenie
robocze (DOR), t dla:
0° ≤ α ≤ 90° 1,50 2,25 2,70 3,30 3,85 4,35 5,65 7,20 9,00 11,0 13,5 15,0 18,0 23,5 29,0
90° < α ≤ 120°
1,05 1,60 1,95 2,30 2,70 3,15 4,20 5,20 6,50 7,80 9,40 11,0 12,5 16,5 21,0


Zamówienia można składać na nasz adres e-mail stalpol1335@republika.pl lub telefonicznie
tel./fax.: (15) 876-03-03 lub , 604-450-370, 500-062-263 podając rodzaj zawiesia, typ zawiesia, średnice liny lub udźwig, a także potrzebną długość.
W razie wszelkich niejasności udzielamy potrzebnych informacji. 
Zapytaj o cenę.


Zawiesia Stalpol Zakłady Produkcyjno Handlowe Stalpol Sp. z o. o.
37-420 Rudnik nad Sanem - Przędzel   ul. Mickiewicza 69 NIP 865-00-02-982
Nasze produkty Zawiesia Stalpol - produkcja zawiesi