Nasze produkty

 Zawiesia z lin stalowych: 

jednocięgnowe


dwucięgnowe

czterocięgnowe

jednopętlowe

dwupętlowe

o obwodzie zamkniętym

 Zawiesia łańcuchowe: 

jednocięgnowe

dwucięgnowe

czterocięgnowe

dwupętlowe

o obwodzie zamkniętym
Zawiesia jednocięgnowe z lin stalowych
ogólnego przeznaczenia wg. normy EN-13414-1

Rodzaje:

F - z pętlami zaciskanymi tulejami cylindrycznymi

Fv - z pętlami zaciskanymi tulejami cylindryczno-stożkowymi

S - z pętlami splatanymi

Z kauszami

FK - z pętlami zaciskanymi tulejami cylindrycznymi (z kauszami)

FvK - z pętlami zaciskanymi tulejami cylindryczno-stożkowymi
(z kauszami)

SK - z pętlami splatanymi (z kauszami)

Z jedną kauszą

F1K - z pętlami zaciskanymi tulejami cylindrycznymi
(z jedną pętlą wyposażoną w kauszę)

Fv1K - z pętlami zaciskanymi tulejami cylindryczno-stożkowymi
(z jedną pętlą wyposażoną w kauszę)

S1K - z pętlami splatanymi (z jedną pętlą wyposażoną w kauszę)

Przykładowe oznaczenie:
F 1,3-3m 

gdzie:
F - rodzaj
1,3 - wyróżnik udźwigu (T)
3 - długość L=m
W - klasa cięgna (lina o wytrzymałości Rm=1770 MPa)
g - lina z drutu ocynkowanego


Tabela dopuszczalnych obciążeń

d- średnica liny
8
10
11
12
13
14
16
18
20
22
24
28
32
Wyróżnik udźwigu (T) 0,7 1,05 1,3 1,55 1,8 2,12 2,7 3,4 4,35 5,2 6,3 8,4 11,0
Dopuszczalne obciążenie robocze
(DOR), t przy zawieszaniu:
bez obwiązywania 0,7 1,05 1,3 1,55 1,8 2,12 2,7 3,4 4,35 5,2 6,3 8,4 11,0

z obwiązywaniem

DOR x0,8

0,56 0,84 1,04 1,24 1,44 1,7 2,16 2,72 3,48 4,16 5,04 6,72 8,8


Zamówienia można składać na nasz adres e-mail stalpol1335@republika.pl lub telefonicznie
tel./fax.: (15) 876-03-03 lub , 604-450-370, 500-062-263 podając rodzaj zawiesia, typ zawiesia, średnice liny lub udźwig, a także potrzebną długość.
W razie wszelkich niejasności udzielamy potrzebnych informacji. 
Zapytaj o cenę.


Zawiesia Stalpol Zakłady Produkcyjno Handlowe Stalpol Sp. z o. o.
37-420 Rudnik nad Sanem - Przędzel   ul. Mickiewicza 69 NIP 865-00-02-982
Nasze produkty Zawiesia Stalpol - produkcja zawiesi